Spring Boot Starter module for Axon Framework

Spring Boot Starters

Лицензия

Лицензия

Группа

Группа

org.axonframework
Идентификатор

Идентификатор

axon-spring-boot-starter
Последняя версия

Последняя версия

4.5.7
Дата

Дата

Тип

Тип

jar
Описание

Описание

Spring Boot Starter module for Axon Framework
Spring Boot Starters
Ссылка на сайт

Ссылка на сайт

https://projects.spring.io/spring-boot/#/spring-boot-parent/spring-boot-starters/axon-spring-boot-starter
Организация-разработчик

Организация-разработчик

AxonIQ B.V.
Система контроля версий

Система контроля версий

https://github.com/AxonFramework/AxonFramework

Как подключить последнюю версию

<!-- https://jarcasting.com/artifacts/org.axonframework/axon-spring-boot-starter/ -->
<dependency>
    <groupId>org.axonframework</groupId>
    <artifactId>axon-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>4.5.7</version>
</dependency>
// https://jarcasting.com/artifacts/org.axonframework/axon-spring-boot-starter/
implementation 'org.axonframework:axon-spring-boot-starter:4.5.7'
// https://jarcasting.com/artifacts/org.axonframework/axon-spring-boot-starter/
implementation ("org.axonframework:axon-spring-boot-starter:4.5.7")
'org.axonframework:axon-spring-boot-starter:jar:4.5.7'
<dependency org="org.axonframework" name="axon-spring-boot-starter" rev="4.5.7">
  <artifact name="axon-spring-boot-starter" type="jar" />
</dependency>
@Grapes(
@Grab(group='org.axonframework', module='axon-spring-boot-starter', version='4.5.7')
)
libraryDependencies += "org.axonframework" % "axon-spring-boot-starter" % "4.5.7"
[org.axonframework/axon-spring-boot-starter "4.5.7"]

Зависимости

compile (6)

Идентификатор библиотеки Тип Версия
org.axonframework : axon-spring-boot-autoconfigure jar 4.5.7
org.axonframework : axon-spring jar 4.5.7
org.axonframework : axon-configuration jar 4.5.7
org.axonframework : axon-eventsourcing jar 4.5.7
org.axonframework : axon-modelling jar 4.5.7
org.axonframework : axon-messaging jar 4.5.7

Модули Проекта

Данный проект не имеет модулей.
org.axonframework

Axon Framework

Версии библиотеки

Версия
4.5.7
4.5.6
4.5.5
4.5.4
4.5.3
4.5.2
4.5.1
4.5
4.4.9
4.4.8
4.4.7
4.4.6
4.4.5
4.4.4
4.4.3
4.4.2
4.4.1
4.4
4.3.5
4.3.4
4.3.3
4.3.2
4.3.1
4.3
4.2.2
4.2.1
4.2
4.1.2
4.1.1
4.1
4.0.4
4.0.3
4.0.2
4.0.1
4.0
4.0-RC2
4.0-RC1
4.0-M2
4.0-M1
3.4.3
3.4.2
3.4.1
3.4
3.3.7
3.3.6
3.3.5
3.3.4
3.3.3
3.3.2
3.3.1
3.3
3.2.3
3.2.2
3.2.1
3.2
3.1.3
3.1.2
3.1.1
3.1
3.0.7
3.0.6
3.0.5
3.0.4
3.0.3
3.0.2
3.0.1
3.0
3.0-RC2
3.0-RC1